Del núvol estant

Núvols / Clouds
Núvols

Durant aquest mes d’agost, el portal Vilaweb ha publicat un conjunt d’articles frescos, breus i aplegats sota el títol ‘Del núvol estant’ en què s’explicaven un seguit d’aplicacions que són “al núvol” (cloud computing, aplicacions que hi ha a Internet, que no hem d’instal·lar al nostre ordinador, sinó que les utilitzem directament a la Xarxa).

El concepte de cloud computing s’està estenent ràpidament i la llista d’aplicacions al núvol creix dia a dia i en tots els àmbits; fins i tot hi ha sistemes operatius al núvol de la Xarxa (per exemple, eyeOS). Segons Vilaweb, “la independència al respecte dels ordinadors, la seguretat, la flexibilitat i la gratuïtat de moltes d’aquestes aplicacions n’expliquen l’auge”.

Els blocs, els tuits que publiquem a Twitter són dos exemples clars del que representa el cloud computing, ja hauríem de pensar que ningú no fa còpia de tots els posts i comentaris que publica al seu bloc, sinó que són allà, als núvols d’Internet, a can Blogspot o can WordPress.

Destaco, pel seu interès, els següents “delsnúvolsestant”:

Presentació
Còpies de seguretat
Paquets ofimàtics
Editors de vídeos
Editors d’imatges
Antivirus
Sistemes operatius