Memes (o mems)

MEM

Traduït al català  pel Termcat com a mem (estrany i diria que de seguida imaginem les gracietes que se’n derivaran) i definit pel mateix Termcat com a “unitat mínima de transmissió cultural que, segons algunes teories, actua en l’evolució cultural d’una manera comparable als gens en l’evolució biològica”, aquest terme el va crear Richard Dawkins, un etòleg anglès nascut a Kenia l’any 1941.

Dawkins va crear el neologisme per la similitud fonètica del terme gen per designar les unitats mínimes de transmissió d’herència biològica i per recalcar també la semblança amb memòria i mímesi, ja que, segons Dawkins la nostra natura biològica es constitueix a partir d’informació genètica articulada en gens i la nostra cultura es constitueix per la informació acumulada a la nostra memòria i captada mimèticament, per ensenyament o per assimilació, que s’articula en memes.

Meme, però, és un terme que s’ha fet famós a la blogosfera amb un significat semblant, però específic: són converses distribuïdes que es van encomanant d’un bloc a un altre, de manera que el bloc que origina el meme és enllaçat des d’altres blocs i rep, per tant, moltes visites, segons l’èxit que tingui el missatge del meme.

En realitat, es una mena de campanya de promoció viral en què els blocaires busquen una audiència més gran o simplement estendre el meme a altres blocs, ja que el meme es va reproduint i encomanant per la blogosfera i, així, s’aconsegueixen molts enllaços cap al post inicial.

Un exemple de meme, és la campanya viral de la pàgina del milió d’euros que va tenir molt d’èxit i una extensió molt àmplia a la blogosfera mundial.

Exemples de memes que es poden seguir a la blogosfera: El Gatot -versió íntima-, Vivint a cops amb la vida (Alepsi), El caparazón (Dolors Reig)