El Col·legi d’Advocats de Lucena, Córdova

colelucenaA diferència d’altres col·legis d’advocats, el de Lucena, Córdova, té una quota de col·legiació per a no exercents força assequible i que farà que aquest any, possiblement, rebi un increment de col·legiats no exercents de diverses províncies i comunitats (encara) espanyoles que no ningú no s’hauria imaginat mai.

El tema: el termini que la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador, donava als llicenciats en dret per col·legiar-se i evitar, així, fer un màster d’un any per poder exercir aquestes professions és a punt d’acabar (concretament, el 30 d’octubre).

jutgeAixí, els qui no s’hagin col·legiat mai com a advocats (amb un mínim d’un any) o que no hagin accedit al cos A com a funcionaris de l’Administració pública (en determinats cossos que no necessàriament han de guardar relació directa amb la professió jurídica), s’han de col·legiar abans del 30 d’octubre, ja que, en cas contrari, per accedir a la professió d’advocat caldrà superar (i pagar, i fer) un màster amb una durada d’un any i amb un cost que ara mateix desconeixem.

Afinem més: els funcionaris públics (ep, compte, no inclosos interins ni substituts) que hagin accedit a un cos o escala del grup A com a llicenciats en dret queden exempts d’haver d’obtenir el títol d’advocat o procurador dels tribunals sempre que hagin fet funcions d’assistència lletrada o assessorament jurídc. També n’estan exempts els qui hagin ingressat als cossos de lletrats de les Corts Generals, en algun dels cossos de lletrats de les assembles legislatives autonòmiques, la carrera judicial, fiscal o els secretaris judicials o (fins i tot) en algun dels cossos comuns de les formes armades en la seva condició de llicenciats en dret.

Un conjunt de persones (molts d’ells, desgraciadament, actualment a l’atur) que han dedicat anys i panys i tenen experiència més que sobrada en l’Administració de justícia, que han pogut arribar a dictar milers de sentències, informes, resolucions judicials… en queden exclosos, precisament per ser jutges i fiscals substituts i no haver superat una oposició. I l’experiència? No compta l’experiència de dictar, com una persona que conec força, i que ha dictat més de 2.000 sentències i ha celebrat més de 3.000 judicis?

euroLa resposta: col·legiar-se en el col·legi d’advocats de l’Estat: per la mòdica quota d’incorporació amb a col·legiat no exercent de 100 euros, més 65 per emissió de la certificació de col·legiació, més 35 euros per l’expedició del carnet col·legial i una quota semestral de 38 euros, OBSTACLE SALVAT.

Ja tinc ganes de conèixer les estadístiques de col·legiació d’enguany al Colegio de Abogados de Lucena, Córdova. En tot cas, gràcies. Els catalans, contents i agraïts de ser-hi!

Per si hi ha dubtes, comparem, aleatòriament, amb les quotes del Col·legi d’Advocats de Barcelona, del Col·legi d’Advocats de Granollers o del Col·legi d’Advocats de Tarragona.

Un cop més, la burocràcia sense sentit supera la realitat. Només em queda dir: gracias, Colegio de Abogados de Lucena, Córdoba, per facilitar la vida d’uns quants (em temo que més que uns quants) juristes.