Cibermaneras: la netetiqueta

Cibermaneras
Cibermaneras

Cibermaneras. Comunicación, cortesía y consejos de supervivencia en la red és un llibret de 96 pàgines que es llegeix en una estoneta curta, és una lectura amena i ens forneix d’unes pautes de comportament bàsiques, però necessàries, per moure’ns a Internet.

Magalí Benítez, fundadora de l’agència de màrqueting digital Polièdric, descabdella les normes de comportament a la Xarxa, també conegudes amb el nom de netetiqueta i posa un èmfasi especial en el correu electrònic, l’eina més usada.

Quan fa més de deu anys, vaig començar a accedir a Internet em va sorprendre la nova manera de comunicar-se que aleshores tot just descobria: les emoticones, les abreviacions, les paraules noves d’aquest entorn, l’amabilitat de les persones en explicar-te com funcionaven els xats o qualsevol altra aplicació…

De seguida em vaig adonar que tot el que té de gestual i expressiu una conversa “en directe”, em mancava en aquest nou context i que, per tant, calia substituir-ho per unes noves formes i recórrer a uns recursos diferents.

Potser per això sempre m’ha interessat el tema de la netetiqueta i he mirat de fer-lo saber a amics, coneguts i saludats que algun cop m’han tractat de “plasta”, però, com diu la meva mare, jo sóc així i m’accepteu així o deixe-m’ho córrer!

Tornem al tema:  presenta un complement al llibre: el bloc cibermaneras.net per continuar el diàleg sobre la comunicació digital. A més de llegir les noves aportacions que l’autor va fent, podem aportar-hi idees o consultar-li dubtes. El bloc és ben viu.

El llibre ens ofereix un boníssim consell: revisem ben bé els nostres textos i els destinataris dels nostres missatges abans de clicar al botó ‘Enviar’ o ‘Publicar’.

Enllaç recomanat: Les regles de netetiqueta per Virginia Shea